September 15, 2016

Film Photography - Ekspres Kurs

"Film Photography - Express Course" - film fotoqrafiyasının əsaslarına yiyələnmək istəyən yeni başlayan və ya təcrübəli fotoqraflar üçün hazırlanmış qısa nəzəri kursdur. Kurs analoq fotoqrafiyası sahəsində bilik və təcrübəsini artırmaq istəyən fotoqraflar üçün faydalı olacaq. Təlim zamanı dinləyicilər fotoqrafiyanın inkişaf tarixi, görüntünün əldə edilməsi, müxtəlif format və tip kameralar ilə işləmə, eləcə də filmin aşkarlanması və çap prosesi haqqında bilik bə bacarıqlar əldə edəcək. Təlim Azərbaycan və Rus dillərində aparılır.

   Film Photography - Express Course | Rufat Abas Photography

KURSUN QISA MƏZMUNU


Fotoqrafiyanın tarixi
Fotoqrafiya prosesinin yaranması və inkişafı
Görüntünün əldə edilməsi istiqamətində ilk addımlar, tarixi proseslər, köhnə optika və kameralar

Analoq kameralar
Kameraların format və tipləri, onların fərqi və xüsusiyyətləri
Quruluşu və iş prinsipi
Film kamerası ilə çəkilişin xüsusiyyəti

Film
Filmin quruluşu və xüsusiyyətləri
Foto görüntünün əldə edimləsi
Filmlərin tipləri və formatları, işığahəssaslıq
İstehsalçı şirkətlər

Ekspozisiyanın əsasları
Ekspozisiya (sürgü sürəti, diafraqma, ISO)
Ekspozisiyanın təyin edilmə yolları, eksponometrlərin növləri, ekspozisiyanın ölçülməsi
Kameradan istifadə və çəkiliş rejimləri

Filmin aşkarlanma prosesinin əsasları
Lazımi laboratoriya avadanlığı
Kimyəvi maddələr və ağ-qara filmin aşkarlanması prosesi
Kimyəvi maddələr və rəngli filmin aşkarlanması prosesi
Aşkarlanma texnikası və alınmış neqativin dəyərləndirilməsi

Çap prosesi
Lazımi avadanlıq
Fotokağız və kimyəvi reaktivlər
Çap prosesinin xülasəsi

KURSU BİTİRƏN HƏR BİR DİNLƏYİCİYƏ NEGATİFF FOTOLABORATORİYASI TƏRƏFİNDƏN 3 ƏDƏD FİLM AŞKARLAMAQ ÜÇÜN ENDİRİM KUPONU HƏDİYYƏ EDİLƏCƏK. 

MƏKAN
2942A, M. Hadi küçəsi (Həzi Aslanov metro stansiyasının yaxınlığında)

MÜDDƏT, TARİX VƏ VAXT
Ekspres kurs 4 məşğələdən ibarətdir. Məşğələlərın vaxtı qrup yığıldıqdan sonra, iştirakçıların rəyini nəzərə almaqla təyin ediləcək.

İŞTİRAKÇI SAYI
Təlimin effektivliyi məqsədilə kursda iştirakçı sayı məhduddur. Qrupda maksimum 5 iştirakçı nəzərdə tutulub.

SİZƏ NƏ LAZIM OLACAQ
Analoq kamera
Qeydlər üçün qələm və dəftər

QİYMƏT 
Təlimdə 1 nəfər üçün iştirak haqqı 50 AZN-dir. İştirak haqqı əvvəlcədən və ya birinci məşğələdə ödənilməlidir. Xoş yaradıcı mühit, çay-qəhvə və gözəl əhval-ruhiyyə təmin ediləcək!

TƏLİMÇİ 
Rüfət Abas

Əlavə məlumat və qeydiyyat üçün əlaqə: 
Email: info@rufatabas.com
Telefon: +994 51 940 40 99

*****************************************************

«Film Photography - Express Course» - это короткий теоретический курс, предназначенный для начинающих и продвинутых фотографов, которые хотят овладеть основами пленочной фотографии. Программа ориентирована на фотолюбителей начального уровня, а также на тех, кто хочет расширить свои знания в сфере аналоговой фотографии. В течении курса учащиеся смогут узнать историю развития фотографии, основы получения изображения, научиться работать с камерами различного формата и вида, познакомятся с основами обработки пленки и печати. Занятия проводятся на Азербайджанском и на Русском языке. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

История фотографии
История появления и развития фотографического процесса
Первые попытки получения изображения, исторические фотопроцессы, старинная оптика, камеры

Аналоговые камеры
Форматы и типы камер, их отличия и особенности
Устройство и принципы работы
Особенности съемки на пленочную камеру

Фотопленка
Строение и характеристики фотопленки
Принцип получения фотографического изображения
Типы и форматы пленки, светочувствительность
Фирмы – производители

Основы экспозиции
Экспозиция (выдержка, диафрагма, ISO)
Методы определения экспозиции, виды экспонометров, экспозамер.
Управление камерой и режимы съемки

Основы химической обработки пленки
Обзор необходимого лабораторного оборудования
Химия и процесс проявки черно-белой пленки
Химия и процесс проявки цветной пленки
Техника проявки и оценка негатива

Процесс печати 
Необходимое оборудование
Фотобумага и химические реактивы
Обзор процесса печати

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ В ПОДАРОК СКИДОЧНЫЙ КУПОН ОТ ФОТОЛАБОРАТОРИИ NEGATIFF НА ПРОЯВКУ 3 КАТУШЕК ПЛЕНКИ.

МЕСТО
2942А Ул. М. Хади (недалеко от ст. метро Ази Асланов)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ДАТА И ВРЕМЯ
Экспресс курс состоит из 4 занятий. Точное время начала занятий будет установлена после набора группы и обсуждения с участниками.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
С целью повышения эффективности курса количество мест ограничено. Максимальное количество участников в группе 5 человек.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
Пленочный фотоаппарат
Блокнот и ручка для записей

СТОИМОСТЬ
Стоимость участия одного человека 50 AZN. Вся сумма должна быть полностью внесена до начала занятий или же на первом занятии. Приятная творческая обстановка, чай-кофе и хорошее настроение гарантируется! 

ИНСТРУКТОР
Руфат Абас

Контакты для регистрации и для получения дополнительной информации:
Email: info@rufatabas.com
Телефон: +994 51 940 40 99
4 comments:

 1. Здравствуйте! Я закончила экспресс-курс пленочной фотографии Руфата Абаса. Новость о курсе увидела на странице студии проявки «Negatiff Photography Lab» в Фэйсбуке. Цифровой камерой не пользуюсь, фотографирую на телефон. До этого около года интересовалась пленочной фотографией, изучала материалы в Интернете, пыталась фотографировать сама, а на экспресс-курс решила записаться, чтобы наконец-то собрать воедино обрывочные знания, стать увереннее в обращении с пленочной камерой, и, разумеется, научиться чему-то новому.
  Первые два дня были уделены истории фотографии (историческим процессам, наглядно показанным на видео), аналоговым камерам (их типам, особенностям устройства) и фотопленке (строению, форматам, производителям). Третий день был полностью посвящен экспозиции, а четвертый- процессам проявки пленки и печати.
  Руфат муеллим показал себя как хороший учитель, любящий свое дело и трепетно относящийся к фотографии. Первые два дня, когда в основном объяснялась теория, слушать его было очень интересно, Руфат муеллим рассказывает все доступным языком, попутно разбавляя объяснения историческими справками о знаменитых фотографах, которые делали урок занимательнее. А еще Руфат муеллим охотно делился историями из личного опыта, советами по поводу выбора пленок и обращении с камерами, что не могло не радовать! Что немаловажно, Руфат муеллим очень терпеливо отвечал на все вопросы, возникающие по ходу урока, и сам задавал вопросы, чтобы убедиться в том, что урок усвоен.
  Материалы на слайдах отображали ключевые моменты урока, нравилось наличие схем и вспомогательных картинок. Было здорово, что Руфат муеллим продемонстрировал нам аналоговые камеры из своей коллекции, и мы имели возможность изучить все детали, пусть и понарошку, но «прицелиться» из объектива и понять, как работает тот или иной вид камеры. Объясняя, как мне кажется, ключевой урок всего курса, основы экспозиции, Руфат муеллим был очень внимателен и терпелив, использовал упражнения-симуляторы и помогал в их прохождении, комментируя то или иное действие в выборе параметров экспозиции, приводил примеры-ассоциации, чтобы сделать материал понятнее. В то же время делал акцент на том, что при выборе параметров экспозиции, важную роль так же играет задумка автора. После третьего урока я наконец-то смогла объединить все, что знала об экспозиции раньше, закрепила старые знания и, что радует, дополнила новыми.
  Может быть, не помешал бы еще один урок на местности с Руфат муеллимом, где ученики смогли бы использовать знания, приобретенные за три урока, на практике.
  Очень приятно, что по окончании курса нам были предоставлены купоны с 15% скидкой на проявку 3 катушек пленки в «Negatiff Photography Lab»! Было бы здорово, если бы Руфат муеллим и Фуад муеллим, объединившись, продемонстрировали процесс проявки пленки (4й урок) наглядно в студии.
  Конечно, для того чтобы научиться фотографировать на пленку с нуля четырех уроков может показаться мало, но по мне четырех уроков достаточно для того, чтобы получить о процессе четкое представление. А при желании можно продолжить дополнять знания информацией из других источников, и, главное, путем практики уже самому. Я курсом очень довольна. Уверена, что, пойди я на такой экспресс курс год назад, потраченных впустую катушек пленки было бы меньше)))
  Спасибо, Руфат муеллим, за вдохновение!! Желаю Вам дальнейших успехов в фотографии, больше учеников и новых камер в коллекцию!!!

  ReplyDelete
 2. Привет, читатель! Фотография никогда не была моим призванием, особого рвения нажимать на спусковой курок не было, я больше по мобилографии, мне всегда вполне хватало камеры в телефоне. Но год назад муж решил, что пора разнообразить мои снимки и подарил мне Holgu 120n, это такой пленочный фотоаппорат от фирмы, которая уже успела закрыться). Это был мой первыйопыт сьемки на пленку. И первую же мы передержали и пересветили).

  Сразу скажу, я никогда не искала и не читала никакую специальную литературу, которая могла бы мне помощь разобраться во всех этих обозначениях по типо ISO, 50mm и иже с ними. И тут, листая ленту в фб, внимание привлек курс именно для таких, как я, назывался он просто и понятно «Film Photography - Express Course», прочитав содержание курса и заручившись поддержкой любимого человека, я решила пополнить свои знания. Спасибо огромное, Руфат, что терпеливо отвечали на все вопросы новичка, я уверена, что многие из них могли быть абсолютно очевидными, но вы наглядно показали, как устроем мир пленочной фотографии изнутри. Буквально. Мы изучили механизм фотоаппоратов, посмотрели, как рождается снимок, окунулись в историю, разобрали виды пленок, познали экспозицию, обзавелись аппликаями-помощниками в этом вопросе, попробовали свои силы в симуляторе, ознакомились с магией проявки и печати пленки и все это за 4 урока, что очень подходит тем, кто работает и не имеет много свободного времени. Мне, как новичку, достались бесценные данные, переданные простым и доступным языком. Сегодня утром я впервые взяла в руки свою цифру и уже со знанием дела выставляла те самые заветные цифры, которые раньше казались эльфийским заклятием))). Очень хотелось бы поучаствовать в фотопрогулке с учасниками курса, проявить пленку на практике, думаю, это будет отличным дополнением. Руфат ведет лекции интересно, с радостью делится опытом, рад ответить на вопросы и, что немаловажно, готов в дальнейшем обсудить работы, ответить на вопросы и помочь советом)

  Приятным бонусом от посещения курса стал купон на проявку 3 катушек пленки у «Negatiff Photography Lab», скажите, что может быть лучше). Так что смело берите своё пленочное оружие и вперед, в океан новых знаний об особенностях и тонкостях сьемки на пленку))

  Руфат, спасибо за прекрасное общение и новые знания, новых открытий и вдохновляющих кадров!))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Да, получились целых два детальных обзора вместо комментарий. Спасибо за ваше время и отзыв!

   Delete

Please note that all comments are moderated! All spam will be deleted and the offending poster will be banned. Constructive feedback and discussions are welcome. Thank you!